Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby er et nyt anlæg, der samler størstedelen af Holbæks idræts- og foreningsliv. Udover de mange sportsfaciliteter rummer sportsbyen også kommunens sundhedscenter samt en række andre faciliteter, der relaterer sig til sports- og foreningslivet – café, fysioterapi, sportel mv.

Vi har udviklet Holbæk Sportsby med diversiteten i fokus og med ønsket om, at brugerne i høj grad kan kombinere aktiviteter efter eget ønske og behov på alle niveauer – på tværs af interesser og alder.

Fællesskab er omdrejningspunktet i projektet, hvor vi har forfulgt tanken om et ’fællesskabende hus’. Det er gjort ved at organisere de forskellige funktioner så tæt på hinanden som muligt og med visuel kontakt mellem hallerne og til foyeren. Foyeren fungerer som det store mødested for alle Sportsbyens gæster, og foreningerne er samlet i en klubzone.

Sportsbyens tilbud er mange, og er samlet i ét anlæg for at skabe inspiration og frihed til, at alle kan gøre brug af kommunens faciliteter på tværs af interesser. Hvad enten der er tale om unge, familier og ældre samt motionister og elitudøvere, kan Holbæk Sportsby opfylde de ønsker og behov, der er hos den enkelte samtidig med, at man mødes på tværs og inspirerer hinanden.

Som totalrådgiver på projektet har vi varetaget bl.a. planlægning og udvikling, projekteringsledelse og projektering, IKT, projektopfølgning og fagtilsyn samt myndighedsgodkendelser, sikkerhedskoordinering og byggeledelse. Vi har gennemført en omfangsrig brugerinddragelsesproces, og har igennem hele forløbet haft dialog og samarbejde mellem de professionelle aktører og det lokale foreningsliv.

Adresse: Sports Allé 1, 4300 Holbæk

Bygherre: Holbæk Kommune, Fonden Holbæk Sportsby

Omfang: 22.500 m² bygning og 42 ha udeareal

Periode: 2016-18

Byggesum: 325 mio. kr.

Rådgivning: OPP, totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, DISH A/S, Torkil Laursen A/S, OBH-Gruppen A/S, ISC A/S, Kragh & Berglund A/S, Advodan I/S, Holbæk Svømme Klub, Carsten Damgaard, Riis Akustik ApS, RR-gruppen