Holbæk Sportsby

Holbæk Kommune samler størstedelen af byens idrætsliv ét sted, hvor de lokale sportsforeninger får nye faciliterer, og der kan fokuseres på synergier mellem mennesker og de igangværende aktiviteter inden for forskellige områder.  Det sker ud fra en betragtning om at højne kvaliteten af tilbuddene, og ud fra et stigende behov for opdatering af de eksisterende faciliteter. Det imødekommes i det nye idræts- og sundhedscenter ved navn Holbæk Sportsby, hvor kultur, motion, sundhed og elitesport samles.

Holbæk Sportsby består af et multifunktionelt byggeri og et tilhørende 42 ha stort udendørsareal med plads til forskellige sportsgrene og aktiviteter – fra ketchersport og boldspil over svømning, styrketræning og løb til parkour, ridning og BMX. Derudover er sportsbyen indrettet til, at der kan afholdes større kulturelle og erhvervsmæssige arrangementer, som eksempelvis koncerter, konferencer og større sportsbegivenheder samtidig med, at den daglige aktivitet finder sted. Bygningen indeholder desuden restaurant med tilhørende produktionskøkken samt et sundhedscenter, hvor der er kontorer, mødelokaler, multisale og adgang til en sansehave.

Vi har tegnet Holbæk Sportsby, hvor diversiteten er i fokus, så brugerne i høj grad kan kombinere aktiviteter efter eget ønske og behov på alle niveauer – på tværs af interesser og alder. Byggeriet er disponeret som en lille by med huse, gader og pladser omgivet af sit eget landskab.

Som totalrådgiver på projektet varetager vi bl.a. planlægning og udvikling, projekteringsledelse og projektering, IKT, projektopfølgning og fagtilsyn samt myndighedsgodkendelser, sikkerhedskoordinering og byggeledelse. Vi har gennemført en omfangsrig brugerinddragelsesproces, og har hele tiden tæt dialog og samarbejde mellem professionelle aktører og det lokale foreningsliv.

Adresse: Sports Allé 1, 4300 Holbæk

Bygherre: Holbæk Kommune, Fonden Holbæk Sportsby

Omfang: 22.500 m² bygning og 42 ha udeareal

Periode: 2016-18

Byggesum: 325 mio. kr.

Rådgivning: OPP, totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, DISH A/S, Torkil Laursen A/S, OBH-Gruppen A/S, ISC A/S, Kragh & Berglund A/S, Advodan I/S, Holbæk Svømme Klub, Carsten Damgaard, Riis Akustik ApS, RR-gruppen