FORS A/S

I 2012 indledte Kullegaard og Fors A/S et samarbejde om sammenlægning på forsyningsområdet for henholdsvis Lejre og Holbæk Kommune. I den forbindelse gennemførte vi de nødvendige facility mangement-analyser med henblik på valg af ny location for fremtidigt domicil, værksted og lager. Opgaven bestod i udarbejdelse af prospekt på nyt domicil, herunder indretning af bade- og omklædningsfaciliteter.

I 2016 stod Fors overfor nye udfordringer. Kullegaard har i sit seneste samarbejde med Fors løst problemerne med dårligt indeklima, ringe akustik, problematiske lysforhold samt træk- og støjgener. Ved hjælp af omdisponering af de primære ganglinjer samt anvendelse af forskellige overflader, materialer og møblement er det lykkes Kullegaard at optimere arbejdsforholdene for de ansatte i Fors.

Adresse: Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk

Bygherre: Holbæk Kommune / FORS A/S

Omfang: 1.100 m²

Periode: 2012-16

Byggesum: 15 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning