Hørby Kirke restaurerede af Kullegaard
Hørby Kirke restaurerede af Kullegaard

Hørby Kirke

Projektet omfattede en tagrestaurering af Hørby Kirke.

I samarbejde med Udby-Hørby Sognes menighedsråd og de kirkelige myndigheder har Kullegaard været totalrådgiver og har forestået en omfattende tagrestaurering på kirken. Særlig var tagværket på skibet angrebet af mange rådskader, som nedsatte dens stabilitet. Det er tilstræbt at bevare så meget som muligt af de eksisterende bygningsdele og kun udskifte de skadede områder. Desuden var der i klokketårnet mange forvitrede teglsten og gamle rester af rustne muranker som var skyld i murrevner.

Hørby Kirke er en romansk kirke opført omkring år 1150. Kirkens tårn og våbenhuse er kalket røde, skib og kor er kalket hvide, og hele kirken har rødt tegltag.

Adresse: Faurbjergvej 3A, Tuse Næs, 4300 Holbæk

Bygherre: Udby-Hørby Sognes Menighedsråd

Periode: 2013

Byggesum: 2,7 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S