Gråbrødre Hus

Den gamle Gråbrødre Skole transformeres til 50 nye lejeboliger på mellem 60 og 110 kvadratmeter. Den nyklassistiske skole suppleres af nybyggeri så det samlede areal for lyder på 4500 kvadratmeter.

Projektet har i særdeleshed fokus på bæredygtighed og nybyggeriet og det fælles gårdrum skal certificeres til DGNB guld og delvist platin. Certificeringen varetages af vores bæredygtighedsleder. Her har fokus været på at indtænke bæredygtighed som perspektiv allerede i de første indledende faser af projektet, så vi på denne måde har kunnet udnytte alle projektets bæredygtige aspekter til fulde.

Udviklingen af Gråbrødre hus er en del af udviklingsplanen for Roskilde Bymidte og er placeret i centrum af byen, hvor boliger, butikker og arbejdspladser placeres sammen med kulturelle og offentlige tilbud.

Adresse: Roskilde

Bygherre: Jönsson

Omfang: 4500 ㎡

Periode: 2022-2023

Byggesum: 20 mio. kr.

Rådgivning: DGNB-rådgivning