Gislinge Kirke

Projektet omfatter afvanding af tag, nye regnvandsledninger og ny pigstensbro omkring kirken.

Gislinge Kirke er en senromansk kirke opført omkring år 1250. Kirken er hvidkalket med røde tegltage og er smukt beliggende i udkanten af Gislinge by.

I samarbejde med Gislinge Sogns menighedsråd og de kirkelige myndigheder har Kullegaard Arkitekter forestået arbejdet med drænprojekt omkring kirken.

Kirken havde problemer med afledning af tagvand på kirkens område. Der er blevet udført nye regnvandsledninger, og pigstensbroen omkring kirken er blevet omlagt med nye pigsten med fald.

Adresse: Kirkevej 1D, 4532 Gislinge

Bygherre: Gislinge Sogns Menighedsråd

Periode: 2013

Byggesum: 0,6 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører