FOB Kalundborg

FOB ønsker at fremtidssikre deres boliger og tilhørende udearealer for bl.a. at skabe større mangfoldighed i beboersammensætningen. Projektet rummer derfor en omfattende renovering af boligselskabets afdelinger 8, 9 og 14, hvor målet med udearealerne er, at beboerne oplever en højere grad af tæthed og nærhed i form af indbydende mødesteder samt muligheder for ophold, leg og udfoldelsesmuligheder, der i højere grad giver anledning til at dyrke fællesskabet. Derudover bliver det nye aktivitetshus med den tilhørende grønne aktivitetsplads nyt samlingssted i bebyggelsen, som via ny sti styrker forbindelsene i området.

Projektets løsninger er udviklet med fokus på en høj grad af beboersamarbejde igennem hele forløbet. Workshops med drøftelse af beboernes ønsker og behov har bl.a. været et centralt element i udviklingen af udarealerne, som også har været med til at styrke ejerskabet til områdets faciliteter.

Adresse: Østbyen, 4400 Kalundborg

Bygherre: Fællesorganisationens Boligforening (FOB)

Omfang: 57.000 m² / 18 boligblokke / 399 lejligheder

Periode: 2017-23

Byggesum: 208 mio. kr. (samlet bygge- og anlægssum)

Rådgivning: Bygherrerådgivning

Samarbejdspartnere: ISC A/S