Fjordstjernen

Fjordstjernen består af nyopførte boliger og et sundhedscenter for beboere med særlige plejebehov. Plejecenteret har en unik beliggenhed på Holbæk Havn, og er disponeret som to stokke, der ligger vinkelret på havnekajen. Hver stok er delt op i en ydre og en indre blok for at nedskalere bebyggelsen og for at skabe en mere elegant profil både set fra byen og fra vandet.

Fjordstjernen rummer i alt 84 boliger til voksne med funktionsnedsættelse og ældre med plejebehov. Centeret har en stor spise- og samlingssal med produktionskøkken og et sundhedscenter med trænings-faciliteter og frisør. Stokkene er bygget ovenpå en delvist nedgravet parkeringskælder, og ovenpå kælderen findes et haveanlæg med en smuk og indbydende sansehave, og et dementssikket opholdsareal til beboerne.

Projektet er vundet i konkurrence, og Kullegaard har ydet arkitektrådgivning frem til udbud i totalentreprise.

Adresse: Isefjords Alle, 4300 Holbæk

Bygherre: Kildehaven

Omfang: 84 boliger / 10.500 m²

Periode: 2014-16

Byggesum: 160 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: S.E.Brockhuus A/S, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniører, Landskabsarkitekt Birgitte Fink