Ferslev Kirke

Projektet omfatter udskiftning af tegltage og istandsættelse af tagværk og murværk, indvendig kalkning, restaurering af historisk inventar og nyt centralvarmeanlæg.

I samarbejde med Ferslev-Vellerup Sogns menighedsråd og de kirkelige myndigheder har Kullegaard været totalrådgiver og har forestået en omfattende restaurering af kirken. Udvendig er der udført omfattende reparationer på store dele af det udvendige murværk. Korroderede murankre og nedbrudte munkesten er udskiftet, murværket efterfuget og kamtakker ommuret. På skib og kor er et cementholdigt kvadrerpudslag blevet nedhugget og det gamle frådstensmurværk er pudset op med kalkmørtel som underlag for en afsluttende kalkning. Tegltage på tårn, skib og sakristi er blevet udskiftet, og defekt og nedbrudt tagværk er blevet udbedret eller udskiftet. Pigstensbroen omkring kirken er blevet omlagt og dræn er udført omkring en del af kirken. Der er udført ny stibelægning af bornholmsk granit og adgangsforholdene til kirkegården er blevet forbedret.

Desuden er der opført en ny bygning med fyrinstallationer til kirkens nye centralvarmeanlæg og med handicapvenligt toilet for kirkegårdens besøgende. Undervejs i udførelsen har Nationalmuseet deltaget med arkæolog- og konservatorbistand.

Ferslev Kirke er en romansk kirke opført omkring år 1100. Kirkens tårn, våbenhus og gavlpartier er opført i munkesten, og skibet er bygget i frådsten. Kirken har røde tegltage med undtagelse af koret, som har blytag.

Adresse: Kirkegade 24b, Ferslev, 4050 Skibby

Bygherre: Ferslev-Vellerup Sogns Menighedsråd

Periode: 2013-14

Byggesum: 14 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Henning Pedersen & Søn v/Claus Englund Pedersen, Farvekonservator & kirkemaler Ole Dufour