Falkensten Gods

Istandsættelsen og genopbygningen af den gamle rundbuelade på Falkensteen Gods i Slagelse. Rundbueladen blev kraftig beskadiget efter en storm. Kullegaard har ydet rådgivning i forbindelse med genopbygningen af den enestående lade. Det er igennem hele processen tilstræbt at bevare og genbruge så meget som muligt af de nedstyrtede bygningsdele. Tømmeret i den nedstyrtede tagkonstruktionen kunne ikke genbruges pga. råd og svamp.

De materialer der skønnedes at kunne genbruges blev lagt i depot og løbende genanvendt. Det var materialer som: Syldsten fra bygningsfundamentet, tømmer fra bindingsværksfacaden, kragetæer fra stråtaget, hele afrenset mursten og porte. Rundbueladen står nu smuk med ny tagkonstruktion og nyt stråtag og falder naturligt sammen med den øvrige del af laden.

Adresse: Falkenstenvej 20, 4200 Slagelse

Bygherre: Godsejer Lawaetz

Periode: 2014-15

Byggesum: 7 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Kulturstyrelsen