Elverbakken i Tølløse

Kullegaard deltog i Holbæk Kommunes konkurrence om etablering af en ny daginstitution i Tølløse som erstatning for fire eksisterende institutioner. Projektet skulle rumme ca. 150 børn fordelt på ni grupperum til vuggestue og børnehave samt en personalegruppe på 35 voksne.

Konkurrencen havde skærpede krav til energirammen, og Kullegaard deltog med et forslag designet med udstrakt brug af passive energitiltag. Forslaget er i to plan med en stram geometri for at skabe et kompakt volumen med lille overflade. Vi anvender overskudsjord til at minimere varmetabet på nordfacaden, og en permanent solafskærmning af sydfacaden eliminerer overophedning, men lukker samtidig dagslyset ind. Afskærmningen danner samtidig et stort, overdækket uderum til leg og ophold.

Adresse: Tølløsevej 66, 4340 Tølløse

Bygherre: Holbæk Kommune, Center for Ejendomme

Omfang: 1.500 m²

Periode: 2013-14

Byggesum: 20 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS, Thing Brandt Landskab ApS