Dragør Svømmehal

I tilknytning til den eksisterende Hollænderhallen i Dragør, skal der opføres en ny svømmehal. Den nye hal skal erstatte en eksisterende svømmehal, som ligger på en del af det byggefelt, der stilles til rådighed for opgaven. Den eksisterende hal er saneringsmoden, og har været taget ud af drift i en årrække. Dragør Kommune ønsker at give kommunens borgere nye og tidssvarende rammer for fysisk udfoldelse i vand, hvilket den nye svømmehal skal være med til at imødekomme. Det nye svømmebad skal dermed henvende sig til mange forskellige brugergrupper, og danne rammen om både skolesvømning, genoptræning, babysvømning, klubsvømning, familieaktiviteter, kajaktræning samt andre vandrelaterede aktiviteter. Den nye svømmehal bliver derfor også en vigtig brik i kommunens samlede sundhedspolitik. Vores foreslag byder på et 25 meter bassin, et øvebassin og et varmtvandsbassin samt 1- og 3 meter vippe. Forslaget indeholder desuden foyer, omklædningsfaciliteter og café-område.

Adresse: Halvejen 3, 2791 Dragør

Bygherre: Dragør Kommune

Omfang: 2.600 m² samt 1.470 m² kælder

Periode: 2016

Rådgivning: Totalentreprisekonkurrence

Samarbejdspartnere: Entreprenør Morten C. Henriksen, Torkil Laursen, DISH, Kragh & Berglund