Alliken Kalundborg

Projektet omfatter en gennemgribende modernisering og helhedsvurdering i forhold til fremtidssikring af 88 familieboliger med dertil hørende fællesarealer i Kalundborg. Målsætningen er, at afdelingen skal sætte standarden for Domeas øvrige afdelinger i forhold til miljø- og ressourcemæssig bæredygtighed. Ved udarbejdelse af en sådan standard effektiviseres det videre forløb og resulterer derved i reducerede omkostningerne.

Kullegaard vandt projektet i totalentreprisekonkurrence, og som totalrådgiver har vi varetaget bl.a. udviklingen af projektet, projekteringen og faciliteringen af brugerinddragelse og beboerdemokratiske processer for at opnå det mest optimale resultat. Beboerne informeres jævnligt på fysiske møder og via husstandsomdelte flyers. Dette giver ejerskab og værdi for den enkelte beboer.

Adresse: Nørre Allé 71-85 og Holbækvej 4-10, 4400 Kalundborg

Bygherre: Domea, Boligselskabet Alliken

Omfang: 88 boliger

Periode: 2012-22

Byggesum: 50 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Danakon A/S