Alliken Kalundborg

Boligselskabet Alliken udfører en gennemgribende modernisering og fremtidssikring af 88 familieboliger med tilhørende fællesarealer i Kalundborg. Kullegaard udarbejder helhedsvurdering, med fokus på at skabe rum til fællesskab mellem beboerne, og sikre lejlighederne i mange år frem. Projektet omfatter udskiftning af tag og vinduer samt etablering af altaner og elevatorer, så boligerne bliver tilgængelige for kørestolsbrugere og gangbesværede. Derudover skal boligtyperne ændres, så indretningen tilpasses lejlighedernes størrelse med nye udvendige altaner. Alt sammen med til at give beboerne et godt og trygt hjem, og gøre området attraktivt i fremtiden.

Målet er, at området skal sætte standarden for Domeas øvrige afdelinger i forhold til miljø- og ressourcemæssig bæredygtighed. Ved udarbejdelse af en sådan standard effektiviseres det videre forløb og resulterer i reducerede omkostninger. Boligrenoveringen gennemføres i samarbejde med Landsbyggefonden og Kalundborg Kommune, med fokus på, at boligerne fortsat vil have et rimeligt huslejeniveau. Projektet har fokus på brugerinddragelse og beboerdemokratiske processer og beboerne informeres og involveres jævnligt på fysiske møder og via omdelte flyers. Det er med til at give ejerskab og værdi for den enkelte beboer.

Adresse: Nørre Allé 71-85 og Holbækvej 4-10, 4400 Kalundborg

Bygherre: Domea, Boligselskabet Alliken

Omfang: 88 boliger

Periode: 2012-22

Byggesum: 50 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Danakon A/S