Det Kongelige Danske Kunstakademi

Ombygning af bygning 47 og bygning 90 på Holmen.

Projektet omfatter gennemgribende indvendig renovering og ombygning af de tidligere faciliteter til undervisningsbrug for Danmarks Designskole. Ligeledes udføres facaderenovering af bygningerne samt omfattende miljøprojekt.

Efter Danmarks Designskoles fusion med Kunstakademiet bliver DKDS nu huset under samme tage i de bevaringsværdige bygninger.

Adresse: Philip de Langes Allé 10, 1435 Kbh. K

Bygherre: Jeudan A/S

Periode: 2009-10

Byggesum: 52 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Jeudan Servicepartner A/S, Grontmij Carl Bro A/S