Comfort Hotel i Københavns Lufthavn

Det nye Comfort Hotel opføres på Ellehammersvej ved siden af det eksisterende Clarion Hotel, og forbindes direkte med metro, tog og lufthavn. Et af hotellets særlige kendetegn bliver et cirka 2.500 kvadratmeter søjlefrit konferencecenter, som bl.a. skal tiltrække nye internationale arrangementer. Den dobbelthøje stueetage kommer også til at indeholde bar, restaurant og reception. Hotellet rummer omkring 600 værelser, der fordeles i tre fløje, som ovenfra ligner en trevinget flypropel. Fløjene ”svæver” ovenpå det søjlefrie konferencecenter, hvor to af fløjene opføres i 12 etager, mens den tredje fløj opføres i 11 etager.

Det svenske arkitektfirma Krook & Tjäder varetager den daglige projekteringsledelse, mens Kullegaard sikrer, at projektet lever op til danske normer og standarder. Derudover bidrager vi til løbende kvalitetssikring og bygbarhed med et særligt fokus, da der udvikles og bygges samtidigt.

Visualiseringer: Krook & Tjäder AB

Adresse: Ellehammersvej, 2770 Kastrup

Bygherre: Strawberry Properties

Omfang: 39.000 m² inkl. parkeringskælder

Periode: 2017-20

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: HENT AS, Krook & Tjäder AB