Chr. Hansen - Laboratorier

Et antal af Chr. Hansens eksisterende laboratorier i Hørsholm har gennemgået omfattende renovering i form af overfladerenovering af gulve, vægge og lofter, ny belysning og ventilation samt nyt laboratorieinventar. Opgaven blev udført i fagentreprise med håndværkere og i et nært samarbejde med leverandører af laboratorieinventar.

Vi har faciliteret brugermøder med fokus på arbejdsprocesser og på baggrund heraf rådgivet omkring optimalt materialevalg, indretning og indbyrdes placering af laboratorierne.

Kullegaard har varetaget arkitektrådgivning, udarbejdet udbudsmateriale samt været ansvarlige for byggeledelsen, fagtilsyn og sikkerhedskoordinering.

Adresse: Bøge Allé 10-12, 2790 Hørsholm

Bygherre: Chr. Hansen A/S

Omfang: 183 m²

Periode: 2018

Byggesum: 5,1 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning, byggeledelse, fagtilsyn og sikkerhedskoordinering