Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Kullegaard
Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Kullegaard

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole

Området på den tidligere Lyngby Statsskole er omdannede til 40 nye omsorgsboliger. Projektet omfattede disponering af 26 boliger og renovering i den eksisterende hovedbygning og yderligere 14 lejligheder i tre nybyggede punkthuse.

Opgaven handlede i høj grad om at finde de rigtige løsninger, som tager hensyn til beboernes behov, inspirerer til et godt bomiljø og samtidigt tager hensyn til arkitekturen i den bevaringsværdige bygning. Vi har i vores løsning lagt særligt vægt på:

– At skabe størst mulig rumlig kvalitet såvel nye som ombyggede boliger inden for de arealmæssige rammer, der er givet for bebyggelsen.
– At udforme de nye bolighuse i et moderne formsprog, som samtidig er arkitektonisk afdæmpet i sit udtryk i respekt for den gamle skolebygning.
– At udforme den nye bebyggelse og det nye haverum i et samspil med den eksisterende skolebygning, sådan at der skabes et rart og trygt bomiljø, der åbner op for etablering af et godt naboskab beboerne imellem.
– At anvende gode og robuste materialer, med lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.

Kullegaard har sammen med samarbejdspartnere vundet projektet i totalentreprisekonkurrence. Projektet er udført som lavenergiklasse 2015.

Adresse: Christian X’s Allé 95C-E, 2800 Kgs. Lyngby

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune

Omfang: 40 nye boliger

Periode: 2014-17 (afleveret)

Byggesum: 44 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Daurehøj Erhvervsbyg A/S, Torkil Laursen A/S, Lassen Landskab A/S