Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Kullegaard
Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Kullegaard

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole

Beskrivelse af projektet
Området på den tidligere Lyngby Statsskole er omdannede til 40 nye omsorgsboliger. Projektet omfattede disponering og renovering af den eksisterende hovedbygning hvori der blev etableret 26 nye plejeboliger, fællesrum med køkken og fælles vaskeri. Der er desuden opført tre nye punkthuse med 14 omsorgsboliger. Omsorgsboligerne er handicapvenlige 2-rums boliger med køkken og bad.

Opgaven handlede i høj grad om at finde de rigtige løsninger med hensyntagende til beboernes behov, inspirerer til et godt bomiljø og samtidig tage hensyn til arkitekturen i den bevaringsværdige bygning.

Opgaven blev vundet i konkurrence, med særlig vægt særligt vægt på udvalgte parametre, som plejecenteret i dag nyder godt af. Vi ønskede blandt andet at skabe størst mulig rumlig kvalitet i boligerne inden for de arealmæssige rammer, der var givet for bebyggelsen. Vi ønskede at udforme de nye punkthuse i et moderne formsprog med et arkitektonisk afdæmpet udtryk i respekt for den gamle skolebygning.

De nye punkthuse og det nye haverum er skabt i et samspil med den eksisterende bygning og danner et rart og trygt bomiljø, der åbner op for etablering af et godt naboskab beboerne imellem. Der er anvendt gode og robuste materialer, med lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse. Projektet er udført som lavenergiklasse 2015.

Vi har ydet arkitektrådgivning på projektet herunder projekteringsledelse, projektering af forprojekt og hovedprojekt samt projektopfølgning og fagtilsyn. Vi har desuden været ansvarlige for IKT samt udarbejdet drift- og vedligeholdelsesplan i samarbejde med entreprenøren og de øvrige rådgivere.

Adresse: Christian X’s Allé 95C-E, 2800 Kgs. Lyngby

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune

Omfang: 40 nye boliger

Periode: 2014-17

Byggesum: 44 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Daurehøj Erhvervsbyg A/S, Torkil Laursen A/S, Lassen Landskab A/S