Bostedet Søbæk Have i Jyderup

Søbæk Have

Søbæk Have er en sammenlægning af det tidligere “Bostedet Tornhøj”s to separate afdelinger. Søbæk Have er et bosted for voksne med med fysiske og psykiske handicaps samt udviklingshæmmet. Et bosted for borgere der har brug for moderat til omfattende støtte.

Projektet omfatter både nyetablering af boliger og energirenovering af eksisterende byggeri. Første etape omfattede 40 nye tidssvarende boliger. De nye boliger er opført som seks bo-grupper, der samles parvis som vinkelhuse. Boligerne har stue, sove-værelse, bad og tekøkken samt adgang til bo-gruppens opholdsrum med spiseplads, hyggekrog og modtagekøkken. De enkelte bo-grupper er disponeret som to sammensatte volumener med hhv. skifer- og træbeklædning. Sammen med bearbejdningen af landskabet med stisystemer, private haver og varieret beplantning, giver det indtryk af et nedskaleret, imødekommende og venligt bosted.

Hele taget på det eksisterende byggeri er energirenoveret. Der er herefter opnået en energibesparelse på 70 %. I forbindelse med den igangværende energirenovering af det eksisterende byggeri etablerer man nye facader. Denne sidste etape vil forene bygningerne så bostedet kommer til at fremstå med et ensartet udtyk. Renoveringsprojektet omfatter efterisolering af alle facader og gavle. Derudover udskiftes alle udvendige døre og vinduer. Sideløbende med facaderenoveringen er en tilbygning på 350 m² under opførelse. Den indeholder 4 nye §108 boliger med tilhørende fællesrum, kontor og vaskerum. Derudover ombygges fløj til modtagekøkken og kontor.

Kullegaard har ydet totalrådgivning, og har tegnet de tidssvarende omsorgsboliger i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, som er energirenoveret og ombygget til servicearealer. Kullegaard er desuden totalrådgiver på det igangværende renoveringsprojekt og på tilbygningsprojektet. Byggeledelsen indgår bl.a. i totalrådgivningen. Både 1-årsgennemgang og 5-årsgennemgang varetages af Kullegaard.

Omfang:
40 nye boliger: 3.000 m²
Facaderenovering: 2.500 m²
§107-boliger: 200 m²
§108-boliger: 350 m²

Adresse: Søbæksvej 30, 4450 Jyderup

Bygherre: Holbæk Kommune, Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB)

Omfang: 40 nye boliger samt 4 stk. §108 bolige og 2 stk. §107 boliger

Periode: 2013-21

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Terkel Pedersen Rådgivende Ingeniører ApS, Kragh & Berglund Landskab A/S