Borup Privatskole

Borup Privatskole er bygget på en matrikel, hvor der lå en gårdbebyggelse. Gården var i sin udformning, disponering og byggetekniske stand uegnet til undervisningsformål, og Kullegaard foreslog derfor at rive bygningen ned og opføre en ny og tidssvarende skolebygning.

Den nye bygning er opført som et buet volumen, der skærmer af for støjen fra den nærliggende jernbane og danner et intimt og socialt gårdrum mod øst. Bygningen er opført som en let og enkel bygning med facader i kompositplader og med tagpap på taget.

Adresse: Bækgårdsvej 52, 4140 Borup

Bygherre: Borup privatskole

Omfang: 600 m²

Periode: 2011-14

Byggesum: 9 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Daurehøj Erhvervsbyg A/S, Nørbag ApS