Boliggården afd. Q

Boliggården opfører nye boliger beliggende på grunden Kingosvej/Blichersvej i Helsingør.

Projektet omfatter 1-plansbebyggelse på en ca. 13.000 m² stor grund. Kravene til byggeriet er bl.a. rækkehusbebyggelse, hvor en husrække maksimal udgør seks boliger, boligerne udføres med stor rumhøjde i opholdsrum, udhuse etableres tæt på boligerne, og afstand fra parkeringsplads og til den private bolig minimeres. Det endelige byggeri vil fremstå i gule teglsten med elementer af eternit på facaden. Der etableres solceller på dele af taget. Husene indrettes med enten to eller tre værelser samt køkken, entre, bad og depotrum. Til hvert hus hører desuden terrasse og have. Kullegaard har disponeret de 32 boliger på grunden, fordelt på 12 tre-rumsboliger og 20 to-rumsboliger. Boliggården får nogle tidssvarende og fremtidssikrede boliger, som har et lavt energiforbrug, og hvor driftsomkostningerne holdes på et minimalt niveau. Vi vandt opgaven i totalrådgivningskonkurrencen.

 

Adresse: Kingosvej, 3000 Helsingør

Bygherre: Boliggården

Omfang: 2.400 m² / 7 blokke / 32 boliger

Periode: 2014-19 (under udførelse)

Byggesum: 30 mio. kr.

Rådgivning: Bygherrerådgivning

Samarbejdspartnere: Totalentreprenør Gråkjær A/S, Rådgivende ingeniøre Oluf Jørgensen A/S, Lassen Landskab A/S