Avista Oil

På havnen i Kalundborg er Avista Oil i gang med genopførelsen af deres spildolieraffinaderi efter en ødelæggende brand for et års tid siden. I den forbindelse er Kullegaard ansvarlig for projektering af bygningsmassen, herunder jord-, kloak- og beton. Derudover designer og projekterer vi en række tilhørende faciliteter: Et kontrolrum, en laboratoriebygning, en utilitybygning samt en brandslukningsbygning. Anlægget og de tilhørende bygninger opføres på tidligere havbund, hvilket betyder, at de alle er pælefunderet.

Opgaven udføres for Avista Oil i samarbejde med Process Engineering, der står for selve procesanlægget. Det store moderne raffinaderi, der skal omdanne sort spildolie til baseolie, der anvendes i produktion af ny smøreolie, forventes at stå klar til brug ved udgangen af 2019. Forsyning af råvarer til det nye raffinaderi sker gennem indsamling af spildolie fra autoværksteder, industrivirksomheder, skibe og genbrugspladser.

Adresse: Havnen, 4400 Kalundborg

Bygherre: Avista Oil

Omfang: Bygninger: 887 m², Betonkonstruktioner for procesudstyr: 1.935 m²

Periode: 2018-19

Rådgivning: Projektering samt projektledelse og byggeledelse på cilvildelen

Samarbejdspartnere: Process Engineering