Avista Green

På havnen i Kalundborg har Avista Green genopført deres spildolieraffinaderi efter en ødelæggende brand i 2017 raserede det gamle raffinaderi. Anlægget og de tilhørende bygninger opføres på tidligere havbund, hvilket betyder, at de alle er pælefunderet.

Opgaven er udført for Avista Green i samarbejde med Process Engineering, der står for selve procesanlægget og den tilhørende teknik. Derudover har vi designet og projekteret en række tilhørende faciliteter og siteindretninger: Et kontrolrum, en laboratoriebygning, en utilitybygning samt en brandslukningsbygning.

Resultatet er en moderne produktion med optimale omkringliggende faciliteter, der er med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Anlægget stod klar til brug i sommeren 2020. Det store moderne raffinaderi er et af Europas mest avancerede spildolieraffinaderier, som omdanner sort spildolie til baseolie, der anvendes i produktion af ny smøreolie. Forsyning af råvarer til det nye raffinaderi sker gennem indsamling af spildolie fra autoværksteder, industrivirksomheder, skibe og genbrugspladser.

Kullegaard har været ansvarlig for design, projektering, byggeledelse og idriftsætning af bygningsmassen, herunder jord-, kloak- og beton.

Adresse: Juelsmindevej, 4400 Kalundborg

Bygherre: Avista Green A/S

Omfang: Bygninger: 887 m², Betonkonstruktioner for procesudstyr: 1.935 m²

Periode: 2018-20

Rådgivning: Projektering samt projektledelse og byggeledelse på cilvildelen

Samarbejdspartnere: Process Engineering