Apostelkirken

Kullegaard har ydet totalrådgivning i forbindelse med renovering af Apostelkirkens menighedsfløj. Renoveringen omfatter opsætning af nyt køkken, og istandsættelse af menighedsfløjens sal og birum med blandt andet ny gulvkonstruktion og nye vægpaneler, som giver menighedsfløjen et mere nutidigt udtryk.

Kullegaards ydelse omfattede projektering, byggeledelse og tilsyn. Apostelkirken hører under Vesterbro Sogn, hvor Kullegaard siden 2014, har bistået som byggesagkyndig. Som eksempler på projekter som vi har udført for sognet kan nævnes ommuring af Eliaskirkens indgangstrappe, samt opsætning af nyt varmeanlæg i Sct. Matthæus kirke.

Adresse: Saxogade 13, 1662 København V

Bygherre: Vesterbro Sogns Menighedsråd

Periode: 2018-19

Byggesum: 3,5 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Eduard. Troelsgård Rådgivende Ingeniører