Antvorskov Ruin

Ved indgangen til Slagelse By ligger Hunsballegrunden, hvor ruinerne fra Antvorskov Kloster og Slot findes. Kullegaard har vundet idekonkurrencen ”Gateway til Slagelse – Nye aktiviteter på Hunsballegrunden” med et bud på, hvordan området udnyttes bedst muligt, så byen sættes på landkortet med et vartegn, der har respekt for områdets historie. I december sidste år udskrev Slagelse Kommune en idekonkurrence om fremtidig udnyttelse af Hunsballegrunden – ”Gateway til Slagelse – Nye aktiviteter på Hunsballegrunden. Konkurrencen skulle give bud på, hvordan området udvikles, så det både kan være vartegn for forbikørende bilister og byens indgangsport til borgere og besøgende.

Konkurrenceforslag med respekt for historien og fremtiden
Blandt 23 konkurrenceforslag blev ”Antvorskov Ruin – Nyt besøgcenter og AquaPark”, udarbejdet af teamet omkring Kullegaard, udvalgt som vinder. Forslaget tager udgangspunkt i områdets historie samt natur, og er kombineret med kommunens mål om at være et attraktiv sted for både borgere og turister. Og ikke mindst kommunens ambition om at skabe flere arbejdspladser og mere sundhed for byens borgere.

Aquapark for motionisten og eliteudøveren
Forslaget indeholder et besøgs- og formidlingscenter, som skal skabe den overordnede sammenhæng mellem Slagelses fortid og fremtid ved at fortælle om fortidens fund og ruiner samtidig med, at bygningen skal rumme nye spændende aktiviteter og begivenheder. Det sker bl.a. i form af en aquapark, som kommer til at indeholde 50 m svømmebassin, øve- og springbassin, varmtvandsbassiner, genoptræningsfaciliteter og fitness. Vandhuset skal fungere for alle brugere – fra motionisten til eliteudøveren. Derudover kommer der også til at være tagterrasse, cafe og butik.

Middelaldersti og udemotion
Det historiske grønne område udnyttes også i form af en middelaldersti med forskellige aktiviteter, der hver især knytter historien og bevægelse sammen. Området kommer også til at rumme mulighed for udemotion i form af løb og cykling.

Ambitionen for projektet er, at det skal tiltrække 300.000-500.000 besøgende per år, og være med til at placere Slagelse på landkortet som formidler af danmarkshistorien samt som et attraktivt sted for borgerne og turister med fokus på sundhed og idræt. Konkurrencen er vundet i samarbejde med Foreningen Aqua Park, DGI Faciliteter & Lokaludvikling samt Carve Consulting, og teamet ser frem til den videre udvikling af projektet i samarbejde med kommunen.

Adresse: Hunsballegrunden, 4200 Slagelse

Bygherre: Slagelse Kommune

Omfang: 12.000 m²

Periode: Konkurrence vundet i 2016 - Tidsplan endnu ukendt

Byggesum: 267 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Foreningen Aqua Park, DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Carve Consulting, Schøneherr A/S