Andelslandsbyen Nyvang

I forbindelse med åbning af ny udstillingsbygning, er der etableret nye stibelægninger, der skal lede de besøgende ind på Andelslandsbyens område via den nye udstillingsbygning. Ankomststien løber langs en nyetableret grøft, der afvander det nuværende parkeringsareal. På tværs af grøften er der etableret træbroer. Når de besøgende kommer gennem udstillingsbygningen kommer de ud på en ny flisebelægning, denne flisebelægning skal fungere som en udstillings tidslinje. Stien/ tidslinjen flankeres af et hegn udført af hhv. stålplader og ubehandlet panelhegn. Hegnet spiller sammen med udstillingsbygningens materialitet som overvejende er udført i corten stål.

Adresse: Oldvejen 25, 4300 Holbæk

Bygherre: Andelslandsbyen Nyvang

Omfang: 5.000 m²

Periode: 2017-18, etape I udført, etape II delvist udført

Rådgivning: Totalrådgivning