Dalstrøget

Projektet omfatter opførelse af 43 nye almene familieboliger. Boligerne opføres på Bellinge Fælled. Området skal i fremtiden fremstå som en attraktiv og blandet bydel med en alsidig beboersammensætning med indbydende uderum og arkitektonisk kvalitet. Bellinge Fælled indbyder til møder mellem mennesker fra forskellige sociale og kulturelle lag, og er en aktiv del af Bellinges hverdagsliv. Målgruppens beboere er fortrinsvis børnefamilier, men for en mindre andel også aktive seniorer.

Kullegaard varetager, foruden arkitektrådgivningen, også landskabsarkitektrådgivningen. Her er regnvandshåndtering særligt vægtet. Indretningen af udearealerne, og regnvandshåndteringen kombineres i et oplevelsesrigt, indbydende uderum af høj arkitektonisk kvalitet. Når projektet står færdigt skal det DGNB-certificeres.

Adresse: Bellinge Fælled, 5000 Odense

Bygherre: Boligselskabet Civica

Omfang: 43 boliger

Periode: 2020-22

Byggesum: 57 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: STB-BYG, Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører