Dalstrøget

Projektet omfatter nybyggeri af 43 almene familieboliger. Boligerne opføres på Bellinge Fælled i Odense, der i fremtiden skal skabe rammerne for en attraktiv bydel med indbydende uderum og en høj arkitektonisk kvalitet. Området indbyder til møder mellem mennesker fra forskellige sociale og kulturelle lag, og er en aktiv del af Bellinges hverdagsliv. Målgruppens beboere er fortrinsvis børnefamilier men for en mindre andel består den også af aktive seniorer. Det er målet, at der skal være en alsidig beboersammensætning, som kan bidrage til hinandens hverdagsliv.

Projektet skal DGNB-certificeres til niveauet Guld, hvilket har stor indflydelse på processen og de løsninger, er vælges undervejs. Det gælder eksempelvis inden for landskab, hvor der er et særligt fokus på, at indretning af udearealerne og regnvandshåndtering kombineres i et oplevelsesrigt, indbydende uderum med en regnvandslavning, som går tværs gennem landskabet.

Landskabsarkitekturen
Landskabet omkring bydelen er skabt som en langstrakt park, hvor boligklyngerne indgår som en naturlig del af terrænet. Dette bliver blandt andet afspejlet i beplantningen som veksler mellem vilde græsser og planter i landskabet og med stauder og frugttræer tættere på boligerne. Udearealerne skal indrettes indbydende blandt andet med et fælleshus samt et tilhørende drivhus, der kan samle beboerne om fælles aktiviteter.

Kullegaards rolle
Kullegaard varetager rådgivningen inden for både arkitektur og landskab, der bl.a. omfatter DGNB-projektering og DGNB-dokumentation.

Adresse: Bellinge Fælled, 5000 Odense

Bygherre: Boligselskabet Civica

Omfang: 43 boliger

Periode: 2020-22

Byggesum: 57 mio. kr.

Rådgivning: Arkitekt- og landskabsrådgivning

Samarbejdspartnere: STB-BYG, Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører