byggeplads-arkitekt-kullegaard

KULLEGAARD

Vi råder over alle arkitektfaglige kompetencer, og vi har betydelig erfaring i at få forskellige fagområder til at arbejde sammen mod det ønskede resultat. Vi lytter grundigt til vores kunder og sikrer et værdiskabende samspil med alle interessenter. Vi bringer vores stærke forståelse og seneste viden om arkitektur til bordet, og fra første skitse til færdigt byggeri er vi opmærksomme på grundighed, troværdighed, tids- og økonomistyring samt bygbar arkitektur.

Blandt vores kunder er vi kendt for høj kvalitet, stærk kommunikation, samarbejde i øjenhøjde, overholdelse af aftaler samt særdeles god forståelse for økonomi – det er egenskaber, vi er stolte af at dyrke og udvikle i alt, hvad vi arbejder med. Gennem vores proces og arkitekturforståelse føler vi os ansvarlige for en vigtig del af løsningen på fremtidens komplekse samfundsmæssige udfordringer. Vi søger derfor altid at finde ambitiøse, bæredygtige og innovative designløsninger i alle facetter af vores arbejde. Vores formål er at skabe optimal værdi for vores kunder og os selv ud fra et holistisk perspektiv. Vores succes er betinget gennem vores kunders succes og udfolder sig altid i ansvarligt design.

Vores overordnede markedstilgang er opdelt i fem segmenter, som hver især har et særligt fokus. Inden for hvert segment har vi gennem årene oparbejdet stærke kompetencer og stor erfaring med gennemførelse af projekter af forskellig størrelse og kompleksitet. Fælles for dem alle er imidlertid, at vi altid søger at imødekomme de enkelte behov, som hvert segment kræver, så vores kunder oplever, at vi tilbyder en proces, som giver det ønskede resultat.

Segmenterne er repræsenteret i både den offentlige, almene og private sektor. Inden for det offentlige og almene byggeri løser vi opgaver gennem konkurrencer og udbud, som spænder fra børnehaver og skoler over administrationsbyggeri til boliger. Derudover udvikler vi bolig- og erhvervsprojekter i tæt samarbejde med udvalgte partnere.

Endeligt fokuserer vi på at varetage komplekse projekter primært inden for biotek og produktion samt handel og service, hvor der stilles særlige krav til produktion, anlæg og logistik samt et vedvarende behov for detaljeret rådgivning og sparring. Vi tilbyder kunden én indgang til projektet ved at samle og styre alle aktører for at sikre en smidig proces.

Tværgående i segmenterne opererer vi inden for landskab, hvor vi via fokus på byrum, helhedsplaner, landskabsplaner og masterplaner bidrager til det nære samfund, hvad enten der er tale om bolig eller erhverv.

Vil du vide mere om Kullegaard
Du er altid velkommen til at kontakt os, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler:
Se kontaktoplysninger her
Du kan også læse mere om os:
Vores projekter  
Seneste nyheder