Vestbryggen og Østbryggen

På Isefjords Allé i Holbæk tegner Kullegaard to etagebyggerier – Vestbryggen og Østbryggen. Bygningerne opføres i overensstemmelse med lokalplanen som to stokbebyggelser vinkelret på kajkanten mod havnebassinet. Hver stok opføres i 5 etager og rummer 33 boliger samt en erhvervsejerlejlighed. Derudover omfatter projektet en række fælles­funktioner, bl.a. en hævet taghave der fungerer som overdækning for bebyggelsernes parkeringspladser.

Gennemlyste boliger med udsigt til fjord og by
Bebyggelserne er kendetegnet ved klassisk nordisk kvalitet, som indføjer sig på en naturlig måde i forhold til havnens eksisterende byggeri. Fortandingerne i bygningskroppenes facadelinjer skaber en varieret rumoplevelse i gaderummene omkring bygningerne. De giver samtidig optimal udsigt over fjord og by fra alle boligerne, da forskydningerne giver plads til disponering af store altaner, både mod gaden og den fælles have.

Offentlige og private grønne rum
Langs med facaderne mod fælleshaven anlægges private terrasser, der adskilles fra det semioffentlige rum med høje græsser og stauder. Den fælles gårdhave består af flere små rum og stier, der forbinder tre fælles terrasser, som alle anlægges med udkig væk fra de private opholdsarealer. I midten af gårdhaven placeres en af fællesterras­serne under en blomstrende lund af æbletræer. Fællesområdet er skybrudssikret via en gennemgående vandrende.

Gå til pressemeddelelse >
Gå til projekt >