Udvikling af ungdomsboliger og erhverv i Valby

I sommeren 2020 står 361 ungdomsboliger klar til indflytning på Poppelstykket i Valby. Byggeriet rummer desuden 2.600 kvadratmeter erhverv, så der opføres i alt 15.500 kvadratmeter nybyggeri.

Byggeriet består af seks etager med tilhørende kælder til parkering. Stueetagen indeholder forskellige erhvervsrelaterede lejemål. De resterende etager bliver ungdomsboliger, som disponeres med et eller to værelser med tilhørende fælles opholdsrum, fælles altaner og tagterrasse.

I realiseringen af projektet fokuserer det samlede team på at skabe et byggeri, der fremtidssikres i sammensætningen af boliger. Det betyder fx, at en lang række af lejlighederne kan bebos af en eller to studerende afhængig af behovet på det givne tidspunkt. Disponeringen fremtræder derfor med en stor grad af fleksibilitet.

Projektet udvikles og realiseres i samarbejde med Gråkjær A/S og Koncenton A/S.

Gå til pressemeddelelse >
Gå til projekt >