Totaltransformation af historisk bygning i København

Københavns gamle Centralpostbygning i Tietgensgade undergår på nuværende tidspunkt en total transformation. I 2020 står den således klar som et af Københavns mest luksuriøse hoteller. Kullegaard er en del af det projektteam, der skal sikre en succesfuld proces for den fredede bygning.

Det kommende hotel kommer til at rumme cirka 390 værelser, forskellige restaurant- og barkoncepter samt en konferencesal. Målet med hotellet er, at det via sin historiske oprindelse, arkitektur, indretning og design er en oplevelse i sig selv. Transformationen omfatter bl.a. hævede gårdrum, grønne haver og pool på taget.

Projektteamet består også af det svenske arkitektfirma Krook & Tjäder AB, der har stor erfaring inden for hotelbranchen. Udviklingen sker således i tæt samarbejde mellem Kullegaard og de svenske arkitekter, som fysisk er samlet på Kullegaards kontor i Valby. De er dermed tæt på hinanden og på selve byggepladsen, hvilket sikrer et godt udgangspunkt for den agilitet og omstillingsparathed, der er nødvendig for teamet, da der projekteres og bygges samtidigt.

Indgangsvinklen til hotelprojektet er skabt via samarbejdsrelationer, hvor tæt dialog, fælles forventningsafstemning og et succesfuldt resultat har været i fokus. Den norske projektudvikler og entreprenør HENT AS har på baggrund af disse tre parametre udvalgt Kullegaard til en af sine samarbejdspartnere i Danmark i forbindelse med renoveringen af postbygningen. I samarbejdet byder Kullegaard bl.a. ind med erfaringer fra tidligere – eksempelvis inden for historisk byggeri. Erfaring der i særdeleshed gøres brug af i forbindelse med den igangværende tagrenovering.

Visualisering: Krook & Tjäder AB

Gå til pressemeddelelse >
Gå til projekt >