Styrket sundhedscenter i Greve Kommune

For at lette borgernes adgang til sundhedsrelateret hjælp i Greve Kommune bliver det eksisterende Greve Videnscenter moderniseret og med flere nye sundhedsfaglige praksisser samlet på ét sted. Det nye Sundhedscenter skal styrke og udvikle det nære sygehusvæsen i kommunen og skabe bedre behandlingsmuligheder for borgere, som har behov for at benytte mere end ét af kommunens tilbud.

Kullegaard bidrager med arkitektrådgivning inden for byggeri og landskab som totalrådgiver på projektet, der omfatter dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen samt udbud af byggearbejdet. Under udførelsen varetager vi byggeledelsen. Byggeriet udføres for Greve Kommune i tæt samarbejde med Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører, og indbefatter en optimering af de enkelte sundhedstilbud, så de lever op til nutidens standarder. Her benytter vi bl.a. vores viden og erfaring inden for renrum og sanitetsbyggeri til at sikre, at praksisserne lever op til kravene. Byggeriet skal desuden udføres med fokus på tilgængelighed for de besøgende gennem blandt andet dørbredder, toiletindretning og niveaufri adgang mellem rum og til de udendørs arealer. Der skal derudover også tages højde for dagslysforhold, for at skabe de bedst mulige arbejdsforhold i sundhedshusets nye rammer. Vi planlægger byggearbejdet således, at centeret vil være i drift under hele processen, så det påvirker dagligdagen for ansatte og brugere af centeret mindst muligt.

Projektet er forankret i en stærk brugerinddragelse, for at sikre ejerskab i de valgte løsninger og det færdige projekt for brugerne. De ansatte bliver inddraget med mulighed for at påvirke deres enheders indretning på baggrund af arbejdsgange og kan pege på løsninger inden for materialevalg og belysning. Brugerinddragelsen er nøglen til at sikre den optimale arbejdsgang og brugeroplevelse i sundhedshuset.