Styrkelse af fællesskab gennem social renovering

Vi har i fællesskab med FOB Kalundborg indgået en samarbejdsaftale med Realdania, Landsbyggefonden og BL om udviklingsprojektet Sociale Renoveringer. Samarbejdet er skabt med henblik på at finde ud af, hvordan renoveringer af boligområder kan styrke fællesskabet på flere forskellige for at bekæmpe ensomhed.

Renovering er allerede i gang
Kullegaard samarbejder allerede med boligselskabet om en gennemgribende renovering, som skal fremtidssikre tre af FOB Kalundborgs afdelinger. Det omfatter bl.a. større variation i boligtyper, bedre tilgængelighed og mere energirigtige boliger. Derudover opføres et fælleshus med en tilhørende aktivitetsplads. Udearealerne renoveres også, så der skabes flere muligheder for ophold, leg og udfoldelse.

Godt naboskab via spontane mødesteder
Den igangværende renovering har allerede fokus på at styrke fællesskabet. Udviklingsprojektet er derfor et yderligere supplement, som bl.a. skal være med til at sikre, at beboere der ikke ønsker at dyrke det store fællesskab, også har mulighed for at have godt naboskab.

Vi arbejder med forskellige idéer til udviklingsprojektet, der blandt andet omfatter boligernes indgangspartier og vaskekældre. De konkrete elementer udvikles i samarbejde med alle projektets interessenter og områdets beboere, så der sikres indsigt og ejerskab til de løsninger, der udvikles i projektet.

Gå til pressemeddelelse >
Gå til projekt >