musicon roskilde arkitekter kullegaard

Stærkt samarbejde mellem Kullegaard og Svendborg Architects

Værdiskabelse for bygherrer og slutbrugere er helt centralt, når vi udvikler projekter. Vi søger løbende at skabe nye måder at gøre det på, og vi har derfor indgået et strategisk partnerskab med Svendborg Architects. I samarbejdet gør vi brug af hinandens styrker som ligeværdige sparringspartnere. Målet er, at vi gennem samarbejde på udvalgte projekter, udveksler viden og erfaring, der bidrager til udvikling af begge organisationer.

Resultatet af partnerskabet ses bl.a. i projektet ”Bifaldet”, som er en del af Musicon i Roskilde. Her har vi allerede fra de indledende tanker og idéer komplimenteret hinandens styrker og kompetencer. Det giver balanceret sparring og anerkendelse af hinandens input, der medfører god energi til samarbejdet og i den kreative proces. Det tætte samarbejde fastholdes og tilpasses igennem hele processen.

Du kan læse mere på danish.tm om det stærke samarbejde i artiklen: Alliances in Architecture >>
Gå til projekt >>