Ny indretning af Sparekassen Sjællands afdeling i Næstved

Sparekassen Sjælland har fået omdisponeret og nyindrettet deres afdeling i Næstved. Det har blandt andet resulteret i en række nye signaturmøbler, der bidrager til at understøtte sparekassens udtryk. Kullegaard har fungeret som bygherrerådgiver i processen, og har gennem en kort og effektiv byggeperiode sørget for, at banken har været i drift under hele forløbet.

Kullegaard har rådgivet Sparekassen Sjælland om ny indretning deres lokaler i Næstved. Tiltaget er et led i sparekassens ønske om at give deres afdelinger et tydeligt aftryk, som understøtter deres brand. Projektet omfatter stueplan på i alt 556 m2, hvor etagen omdisponeres, så der kan opføres en ny cafe og 7 nye mødelokaler – det betyder blandt andet, at den eksisterende cafe nedrives.

Vi har varetaget opgaven som bygherrerådgiver, og har dermed været ansvarlig for den nye indretning og omdisponering samt styring af den efterfølgende udførelse. Opgaven er blot en af flere, som Kullegaard gennemfører for sparekassen. Vi er blandt andet også i gang med indretning af filialer i Odense og Køge.

Kort byggeperiode mens sparekassen er i drift
Selve ombygningen er gennemført i 4 etaper for at tage hensyn til, at banken er i drift under ombygningen. Det har betydet, at projektet er planlagt nøje fra start under hensyn til de medarbejdere og kunder, der hver dag har skulle færdes i og omkring byggepladsen. Hensynet har blandt andet resulteret i, at området for de forskellige etaper har været skærmet af byggepladsvægge. Byggeperioden var fra maj til oktober, og lokalerne blev endeligt indviet fredag den 13. november.

Nye signaturmøbler
Afdelingens nye indretning kommer fremover til at danne udgangspunkt for, hvordan sparekassens lokaler skal se ud. Som en del af projektet har Kullegaard derfor udviklet tre signaturmøbler og en signaturvæg. Signaturmøblerne omfatter en skranke, der fungerer som mødested eller kontantkasse. Derudover findes der en siddeplint, som kunderne bruger inden et møde, og til sidst er der konkrete meeting points, hvor kunde og rådgiver holder møde.

Signaturmøblerne og signaturvæggen er holdt i farver og former, der tager udgangspunkt i sparekassens logo, hvilket skal være med til at understøtte sparekassens samlede udtryk. Derudover er møblerne tænkt ind i de funktioner, der er i sparekassens daglige arbejde.

Gå til projekt >>