Ny adm. direktør samt omstrukturering

D. 1. juli 2019 indtrådte Kasper Tranekær Kullegaard som ny adm. direktør i Kullegaard A/S. Han har siden 2015 været partner i virksomheden, og har fungeret som daglig leder inden for flere forskellige områder.

Kasper overtager rollen som adm. direktør fra Jacob Christiansen, der har været ansat i Kullegaard siden 2017. Baggrunden for skiftet er, at virksomheden i endnu højere grad ønsker at fokusere på faglighed og værdiskabelse i det enkelte projekt.

Samtidig indtræder mangeårige partner Ulrik Mortensen som produktionsdirektør, og vil sammen med Kasper Tranekær Kullegaard udgøre direktionen i Kullegaard. Ulrik har været ansat i virksomheden siden 1996 og som partner siden 2004, hvor han bl.a. har fokuseret på de erhvervstunge markeder.

Ny økonomichef Eva Tange Neuhausen er ansat pr. 15. august 2019 for at sikre de rette faglige kompetencer for virksomhedens videre udvikling og daglige drift. Eva har senest arbejdet hos Gate 21 som økonomi- og administrationschef.

Udover ovenstående har virksomheden udnyttet rokaden til at foretage en række ændringer i virksomhedens overordnede struktur. Alle tiltag gennemføres for at tilgodese en mere enkelt og gennemskuelig organisation, hvor den nødvendige beslutningskompetence og agilitet er tilstede i en projektorienteret hverdag.

Foruden de fire eksisterende medejere indtræder Nicolas Munkø i ejerkredsen i Kullegaard fra 1. oktober 2019. Nicolas er arkitekt og har arbejdet i Kullegaard siden 2012 som designleder, hvor han har sat sit præg på virksomhedens arkitektoniske greb. Udvidelsen af ejerskabet sker ud fra en betragtning om at styrke virksomhedens faglige fokus inden for design og arkitektur.

Ejerkredsen i Kullegaard består derfor fremadrettet af Finn Sandberg Atkinson, Kasper Tranekær Kullegaard, Nicolas Munkø, Thomas Kullegaard og Ulrik Mortensen.

Gå til pressemeddelelse >