Maskinværkstedet

Det gamle maskinværksted på havnen i Holbæk er forvandlet til et fælles kulturhus for byens borgere og gæster. Værkstedet fremstår i dag som et tidsvarende sted med moderne faciliteter til møder, koncerter mv. Visionen er at skabe en samlingspunkt for både private og erhverv, som kan rumme mange forskellige oplevelser både nu og på sigt.

I forbindelse med den nye indretning er udvalgte dele af bygningens oprindelige funktioner indarbejdet, da det har været centralt, at istandsættelsen er sket med respekt for husets placering og dets oprindelige funktion. Derudover er bygningen bevaringsværdig, hvilket har stillet krav til processen og de løsninger, der er indarbejdet.

Gå til projektet >>