Lægeforeningen får nye farver

Lægeforeningens hovedsæde i København, Domus Medica, har fået nyt liv i form af nye farver. Den nye farvesætning er den seneste opgave, som arkitektfirmaet Kullegaard A/S har løst som rådgiver for Lægeforeningen, der ejer bygningen.

Lægeforeningens hovedsæde Domus Medica er fredet i klasse 1, og det betyder, at der er mange hensyn at tage, når bygningen skal istandsættes. Fredningen betyder blandt andet, at alle tiltag skal godkendes af Kulturstyrelsen, hvilket medfører et stort forarbejde, inden den konkrete opgave kan realiseres. I Kullegaard har vi stor erfaring med sådanne processer, og vi har et indgående kendskab til, hvad der er muligt, og hvilket arbejde der skal ydes for at opnå de fornødne godkendelser samtidig med, at bygherres ønsker indfries.

Ud over hensynet til fredningen er det også centralt at have respekt for den eksisterende arkitektur og de detaljer, der er tænkt ind ved bygningens opførelse. I mange år har vi i Kullegaard arbejdet med fredet og bevaringsværdigt byggeri, og vi har derfor en stor indsigt i, hvordan der skabes den rette balance mellem den oprindelige arkitektur og nutidens krav.

Nye farver skaber nyt liv
Lægeforeningen har over tid gennemført større og mindre renoveringer af deres palæ på baggrund af forskellige ønsker og behov. Den seneste opgave omkring den nye farvesætning blev igangsat for at højne æstetikken og ikke mindst for at opnå en større harmoni. Opgaven omfattede de rum, som kaldes den store sal, biblioteket, spisesalen og hallen, og den nye farvesætning har samlet set løftet bygningens indvendige udtryk med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Samarbejde gennem mange år
Gennem de seneste 12 år har Kullegaard ageret som sparringspartner for Lægeforeningen. Opgaverne har været af forskellig karakter og kompleksitet. Vi har eksempelvis gennemført en omfattende tagrenovering af bygningen i perioden 2009-2012. Tagrenoveringen tog udgangspunkt i en helhedsplan for Domus Medica, og betød blandt andet, at hovedsædet fik et arkitektonisk løft. Derudover var der fokus på energioptimering og brug af bæredygtige materialer.

Det mangeårige samarbejde betyder, at vi har et indgående kendskab til Lægeforeningens krav, ønsker og behov samt til bygningens detaljer. Det gør, at vi ud en helhedsbetragtning kan rådgive og sparre om, hvordan kommende projekter løses bedst muligt – og så hjælper vi selvfølgelig også med at føre dem ud i livet.

Gå til projekt >>