Kullegaard udvider organisationen markant

I arkitektfirmaet Kullegaard A/S er medarbejderstaben udvidet betragteligt inden for de seneste måneder, og frem til januar bydes der fortsat velkommen til nye medarbejdere. Udvidelsen af organisationen er et led i firmaets strategiske udvikling, hvor eksisterende markeder udvides, og nye indtages. Det sker helt i tråd med den strategiske udvikling og ud fra en række betragtninger om, hvordan fremtiden former sig inden for byggeriet.

Kullegaards igangværende strategiperiode har to overordnede mål – større lønsomhed og stærkere organisationen. Målene skal være med til at skabe et endnu stærkere fundament, så firmaet fortsat kan agere som en betydelig spiller i markedet. Det kræver, at Kullegaard fortsat styrker sit fokus på de enkelte projekter, så både tid, økonomi og kvalitet sikres, og der skabes værdi for kunderne – og ikke mindst for virksomheden selv. Derudover skal fagligheden opretholdes og styrkes, så vi i højere grad kan opfylde de krav, som kunderne efterspørger. Dette kræver en stærk organisation med de rette kompetencer.

De nytilførte kompetencer skal også medvirke til, at firmaet kan komme ind på en række nye udvalgte markeder. Kullegaard har derfor ansat en række medarbejdere med udvalgte spidskompetencer, der skal styrke det organisatoriske fundament. Med tilgangen af de nye kollegaer, er det ledelsens overbevisning, at virksomheden nu står stærkt, og er klar til at indfri de strategiske målsætninger.

”Det er en historisk periode for Kullegaard, da vi aldrig før har haft så stor tilvækst af medarbejdere. Vi er glade og stolte over, at vi er nået til et punkt, der kræver, at vi ansætter så mange nye medarbejdere på én gang. Det betyder nemlig, at vi er godt i gang med at opfylde vores strategiske mål om større lønsomhed og stærkere organisation. Vi byder hver og en velkommen, og håber og tror på, at de sammen med vores eksisterende organisation fortsat styrker Kullegaard”, siger direktør Thomas Kullegaard.