Kullegaard styrker det strategiske fundament

Som et led i den strategiske udvikling af virksomheden, er Kasper Kullegaard indtrådt som partner i Kullegaard A/S. Derudover udvides kapaciteten med et kontor i København for fortsat at styrke fokus på nye markeder og forretningsområder – og ikke mindst for at bidrage til den organisatoriske udvikling og vækst.

I august 2015 er Kasper Kullegaard indtrådt som partner i Kullegaard A/S. Det nye partnerskab skal være med til fortsat at sikre en sund og solid forretning – og ikke mindst et generationsskifte over tid, der understøtter den strategiske udvikling, som er central for virksomhedens fremtidssikring.

”Vi er meget glade for, at Kasper er indtrådt i firmaet, som nu består af i alt 5 partnere. Vi er af den overbevisning, at Kasper vil bidrage med at udleve vores strategiske visioner, styrke den arkitektoniske profil og være med til at fastholde et stærkt ledelsesmæssigt fundament. Samtidig har vi fået en klar struktur for, hvordan vi mest hensigtsmæssigt håndterer partnerskaber i Kullegaard, så det sikrer virksomheden bedst muligt på langt sigt” siger direktør Thomas Kullegaard.

Tiltaget skal dermed ses som en fortsat styrkelse af den solide platform, som understøtter den nuværende 3-årig strategiplan, hvor blandt andet lønsomhed og værdiskabelse for kunderne er nogle af hovedpunkterne. Kasper er uddannet tømrer, bygningskonstruktør og arkitekt, og har arbejdet i Kullegaard siden 2012 samt været medlem af bestyrelsen siden 2006.

Nyt kontor i København
Samtidig med det nye partnerskab åbner Kullegaard også et kontor på Trekronergade i Valby. Den nye lokation skal ses som et led i løbende at fastholde fokus på eksisterende kunder og markeder samt styrke tilgangen til nye.

”Vi mener, at vi med det nye kontor i højere grad er i stand til at opretholde og ikke mindst øge service til vores kunder og markeder, hvilket vi sætter en stor dyd i. Samtidig er vi af den overbevisning, at et kontor i København er med til at sikre den nødvendige organisatoriske udvikling, som er et vigtigt led i vores strategiske plan for de kommende år” siger direktør Thomas Kullegaard.

Et stærkt hold
I forbindelse med åbning af det nye kontor flyttes 7 medarbejdere fra Holbæk til København. Det betyder, at kontoret allerede fra start er bemandet med et stærkt hold, der sammen med en række kommende nye medarbejdere skal være med til at imødekomme den stadig stigende efterspørgsel i området omkring Storkøbenhavn.

Den stigende efterspørgsel ses ikke kun i det storkøbenhavnske område. Kullegaard søger derfor nye medarbejdere til både kontoret i Holbæk og i København, så virksomheden fortsat kan løse de konkrete projekter til stor tilfredshed hos kunder og samarbejdspartnere.

Til dagligt vil Kasper Kullegaard fungere som partnerrepræsentant i København, og Niels Chr. Dam vil være afdelingsleder på kontoret.  I efteråret afholdes reception, hvor partnerskabet og de nye faciliteter markeres.