Kullegaard inviteret til ministermøde

Klima-, energi-, og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen besøgte d. 8. Maj Plejecentret Bøgebakken i Lejre. Lejre Kommune har bygget plejecentret i samarbejde med Kullegaard ud fra en ambition om et energi- og klimavenligt hus, der er godt for både miljø og mennesker.

Ulrik Mortensen, Partner i Kullegaard, fortalte om byggeriet og dets forløb.

Nedenstående tekst er uddrag fra Lejre Kommunes Hjemmeside:

Klimaminister Rasmus Helveg Petersen besøgte Plejecentret Bøgebakken for at se nærmere på det energivenlige byggeri, som både i indretning og valg af materialer udgør en bæredygtig løsning.

Klimaministeren blev budt velkommen af bl.a. udvalgsformand Leif V. Nielsen, Udvalget for Social, Sundhed & Ældre;

”For os handlede byggeprojektet om at få bygget et rigtig godt plejecenter til vores ældre borgere. Og det kommer både vores borgere og vores kommunale økonomi til gode, at vi valgte at opføre Bøgebakken ud fra de strengeste energikrav, som endnu ikke var blevet lovpligtige i Danmark, dengang vi færdiggjorde byggeriet”.

Plejecentret er eksempelvis forsynet med et solcelleanlæg, der ved fuld ydelse leverer 25 kW, hvilket svarer til, hvad fem parcelhuse bruger af strøm. Anlægget er forbundet til en varmtvandsbeholder, som forvarmer brugsvand til fx bad og håndvask. Samtidig giver solcelleanlægget i sig selv en afskærmning for solen, når husets beboere vil opholde sig i gård-miljøet uden for.

”Som minister for både klima, energi og bygninger er det interessant for mig at se de byggeløsninger i praksis, hvor man tænker hele vejen rundt – og drager omsorg for netop både beboerne, bygningerne, energien og klimaet. Og endda uden at det koster mere. Vi skal have flere af de løsninger, som den I har her på Bøgebakken” udtalte Rasmus Helveg Petersen.

Gå til projekt >