Kullegaard har istandsat præstegård

Præstegården i Skamstrup har undergået en omfattende istandsættelse med respekt for det fredede byggeri.

Kullegaard har netop afleveret Skamstrup Præstegård til Skamstrup-Frydendal Sogn efter en større istandsættelse. Opgaven omfattede etablering af 1. sal på den eksisterende præstebolig samt separering af præstebolig og den tjenestelige del indeholdende konfirmandstue og præstegårdskontor.

Præstegården blev fredet i 1990, hvilket betød, at processen omkring istandsættelsen nøje blev planlagt og koordineret med Kulturstyrelsen, som bistod med de nødvendige tilladelser og godkendelser.

Istandsættelsen blev gennemført i respekt for de eksisterende fredningsværdier, og med udgangspunkt i de nye ønsker og behov fra menighedsrådet.

Gå til projekt >