Plejecenter Samsøvej

Kullegaard deltager i forskningsprojekt

Mange af de borgere der bor på nutidens plejecentre er i mere eller mindre grad ramt af demens, og det betyder bl.a., at de kan have svært ved at udtrykke deres behov. Det er derfor en udfordring at finde ud af, hvordan deres daglige rammer kan forbedres, så de til stadighed opretholder en meningsfuld dagligdag, selvom de flytter i plejebolig.

På den baggrund er det centralt at se på, om der er andre måder, hvorpå vi kan få mere viden om, hvordan vi løser fremtidens plejeudfordringer, så demensramte borgere kan opretholde deres livskvalitet. Innovationsfonden har derfor valgt at yde økonomiske støtte til forskningsprojektet PACE, Proaktiv omsorg for ældre borgere med demens, der har til formål at skabe mere viden inden for netop det område.

Vi er udvalgt til at deltage i forskningsprojektet, hvor vores primære rolle er at sikre, at den viden og erfaring, som opsamles gennem projektets forløb, bliver til virkelighed, når der skal opføres plejeboliger i fremtiden. Vi får dermed et afgørende indblik i brugernes perspektiv, som er fundamentalt for at udvikle optimale rammer for de plejekrævende borgere. Deltagelsen ligger i god tråd med vores måde at udvikle arkitektur på, hvor et centralt parameter er brugernes behov – og ikke mindst værdiskabelsen i relation til en samfundsmæssig udfordring.

Bygger videre på mange års viden og erfaring
I Kullegaard har vi i mange år været med til at opføre plejeboliger til ældre i et tæt samarbejde med beboere, pårørende samt det aktuelle fagpersonale – og i de senere år med særligt fokus på demens. Igennem dialog, viden og erfaring har vi således søgt at skabe nogle rammer, som imødekommer de ønsker og behov, der er til et hjem og til en arbejdsplads, hvor fokus er på opretholdelse af livskvalitet og sikring af et godt arbejdsmiljø – og det er det fundament, vi nu bygger videre på.

Inden for de senere år har det bl.a. resulteret i opførelsen af Plejecenter Samsøvej, Huset William, Fjordstjernen samt Ryetbo Plejehjem, hvor sidstnævnte der også deltager i forskningsprojektet.

Læs pressemeddelelsen >>