Holbæk Sportsby hædret

I dag har Holbæk Sportsby vundet prisen for årets idrætsbyggeri 2020 – et projekt som Kullegaard har været med til at forme og udvikle fra den spæde start.

Sportsbyen udgøres af 23.000 m² indendørs aktiviteter samt et udendørs anlæg på 42 ha, og er udviklet med fokus på at skabe synergi mellem brugerne og de mange forskellige idrætsfaciliteter, som området rummer.

”Holbæk Sportsby er et interessant projekt, bl.a. fordi alt er nyt – konteksten, historien, bygningsdelene osv., hvilket er et forholdsvist usædvanligt udgangspunkt for idrætsbyggeri i Danmark og også en udfordring rent arkitektonisk. Ideen om at samle alle aktiviteter i en ”sportsby” er interessant, og jeg kan se mulige synergier for foreningslivet” siger et af jurymedlemmerne bag prisen.

“Holbæk Sportsby har potentialet til at blive en referencefacilitet for kommunerne i Danmark” fortsætter et jurymedlem.

Sportsbyens tilbud er mange, og er samlet i ét anlæg for at skabe inspiration og frihed til, at alle kan gøre brug af kommunens faciliteter på tværs af interesser. Hvad enten der er tale om unge, familier og ældre samt motionister og elitudøvere, kan Holbæk Sportsby opfylde de ønsker og behov, der er hos den enkelte samtidig med, at man mødes på tværs og inspirerer hinanden.

Gå til pressemeddelelse udsendt af Kullegaard >
Gå til projekt >
Gå til pressemeddelelse udsendt af Nohrcon >