Helhedsplan for Margrethegården realiseres

Boligselskabet Sjælland har i gangsat en større renovering, ombygning og udvidelse af Margrethegården i Ringsted. Projektet skal resultere i et fremtidssikret boligområde med moderne og tidssvarende boliger, hvor beboerne bliver hørt og inddraget gennem hele processen.

Kullegaard A/S har i samarbejde med Boligselskabet Sjælland udarbejdet en helhedsplan for boligområdet Margrethegården i Ringsted. Projektet er nu så langt, at planerne kan realiseres. Kullegaard er derfor i fuld gang med projektet som totalrådgiver. Det forventes, at udførelsesperioden starter op i forsommeren 2016.

Fremtidssikring af boligområde
Projektet er igangsat for at skabe nogle moderne og tidssvarende boliger samt for at fremtidssikre området, så den rette sammensætning af beboere fastholdes. Boligselskabet kommer dermed til at kunne tilbyde nogle boliger, der lever op til fremtidens krav om blandt andet et lavt energiforbrug.

Helhedsplanen omfatter både ombygning, renovering og nybyggeri. Det betyder, at dele af den eksisterende bebyggelse nedrives for at gøre plads til nye boliger, fællesfaciliteter mv. Boligområdet består i dag af 117 boliger, og når helhedsplanen er realiseret, vil Margrethegården bestå af 114 boliger. Projektet omfatter facaderenovering, sammenlægning og renovering af lejligheder, opførelse af nye rækkehuse og et fælleshus samt indretning af fælles udearealer. Det betyder blandt andet, at beboerne får nye køkkener og badeværelser, have i stuelejlighederne og tagboliger i nybyggeriet.

Brugerinddragelse gennem hele processen
Projektet har stor indflydelse på beboernes hverdag både under og efter byggeriet. Det er derfor centralt, at de inddrages, så de oplever en tryg proces, hvor de bliver hørt og informeret i det omfang, som er nødvendigt. Beboersamarbejdet sker i tæt samarbejde med boligselskabet, og Kullegaard bidrager med udarbejdelse af materiale som beslutningsgrundlag, facilitering mv.
Gå til projekt >>