Ny udbudslov

Formiddagsmøde om den nye udbudslov

Sammen med en række af vores samarbejdspartnere har vi i dag fået et mere indgående indblik i den nye udbudslov. Det har været med til at skabe et fælles udgangspunkt for vores fremadrettede samarbejde.

I dag har vi afholdt et formiddagsmøde vedr. den nye udbudslov, hvor udvalgte medarbejdere og samarbejdspartnere deltog. På mødet blev de væsentligste elementer i den nye udbudslov gennemgået, så vi er klar til at håndtere udbudsbekendtgørelser efter den nye lov fra 1. januar 2016.

Hovedpunkterne blev gennemgået af advokater fra Viltoft Advokater, hvilket var med til at give et indblik i de elementer, som vi fremover skal være særligt opmærksomme på. I Kullegaard havde vi inviteret vores samarbejdspartnere til at deltage med henblik på at skabe et fælles fundament, når vi fremadrettet skal gennemføre projekter sammen.

Vi håber, at alle havde en god og udbytterig dag, og har fået et grundlæggende kendskab til de nye udbudsregler.