Falkensten Gods

Under stormen ’Bodil’ i december 2013 styrtede en stor del af rundbueladen på Falkensten Gods sammen.

Sammen med Kulturstyrelsen og vores gode samarbejdspartner Eduard Troelsgård Ingeniører, har Kullegaard, med vores særlige kompetencer inden for restaurering, forestået istandsættelsen af det fredede bygværk.  I forbindelse med istandsættelsen og genopbygningen, har vi tilstræbt at genbruge så meget som muligt af de nedstyrtede bygningsdele.

Genanvendelsen omfatter både afrensede mursten, tømmer fra bindingsværksfacaden, porte, kragetæer og syldsten.  Der var rejsegilde på genopbygningen i uge 8 og byggeriet forventes afsluttet med udgangen af april 2015.