DGNB certificeret boligbyggeri

Boligselskabet Civica opfører 43 nye almene familieboliger i hjertet af Odense, som skal indbyde til møder og fællesskab mellem beboere fra forskellige baggrunde.

Vi har vundet konkurrencen om opførelse af projektet i samarbejde med Oluf Jørgensen og STB. Byg, hvor vi varetager rådgivningen inden for byggeri og landskab. Projektet stiller skarpt på bæredygtighed, bl.a. i form af den miljømæssige- og sociokulturelle kvalitet, og målet er at opnå en DGNB guldcertificering. Certificeringen kommer blandt andet via valg af materialer med lang levetid og minimalt vedligehold. Samtidig har projektet skabt mulighed for en alsidig beboersammensætning på tværs af forskellige kulturelle lag.

Projektet har fokus på arkitektonisk kvalitet og gode dagslysforhold med gennemlyste opholdsrum i boligerne. Boligerne bliver opført i tre- og firerums boliger, som skaber mulighed for fleksibel tilpasning til de enkelte beboeres behov. Området tilpasses primært til børnefamilier samt en mindre andel af aktive seniorer.

Landskabet er skabt som en langstrakt park, hvor boligklyngerne indgår som en naturlig del af terrænet. Dette bliver blandt andet afspejlet i beplantningen som veksler mellem vilde græsser og planter i landskabet og med stauder og frugttræer tættere på boligerne. Landskabsarkitekturen har desuden fokus på regnvandshåndtering i form af en lavning, som går tværs gennem landskabet og hjælper til et uderum, der inviterer til fælles aktiviteter og samvær mellem beboerne.

Gå til Civicas pressemeddelelse>
Gå til projekt>