Bygherrerådgiver for FOB Kalundborg

Gennem de næste fem år skal Kullegaard varetage rollen som bygherrerådgiver i forbindelse med renovering af tre afdelinger i Fællesorganisationens Boligforening Kalundborg (FOB Kalundborg). Projektet skal være med til at fremtidssikre området, så boligerne og de tilhørende fællesfaciliteter fremover fremstår som attraktive hjem, og indbyder til fællesskab blandt beboerne.

Renoveringen omfatter knap 400 boliger fordelt på 18 ejendomme, der alle bliver berørt i mere eller mindre grad i løbet af de år, hvor projektet gennemføres. Derudover skal der også opføres et nyt fælleshus, der bl.a. skal huse foreningens administration og driftspersonale. Endeligt anlægges afdelingernes udearealerne på ny.

Bygherrerådgivning med fokus på beboerne
Kullegaard skal sammen med INGENIØRER’NE varetage rollen som bygherrerådgiver gennem hele projektforløbet. Det betyder, at der skal udarbejdes byggeprogram og projektforslag. Rådgivningen omfatter også udarbejdelse af udbud i totalentreprise. Gennem hele processen er det også vores opgave at granske projektmaterialet løbende for at sikre det forventede kvalitetsniveau. Derudover sker der en generel projektopfølgning på tid og økonomi, og der gennemføres tilsyn.

Opgaven som bygherrerådgiver omfatter også planlægning og gennemførelse af kommunikationen med beboerne, hvilket er et af de afgørende kriterier for en succesfuld proces. Vi vil derfor løbende have fokus på dette i tæt samarbejde med FOB Kalundborg, så vi sammen sikrer, at beboerne oplever en tryg og inddragende proces.

Læs mere om renoveringen i FOB Kalundborg:
Gå til projekt >>
Læs pressemeddelelsen >>