Bydelen Møllebakken i Helsinge udvides

For at sikre en endnu større diversitet i området og ikke mindst en fremtidssikret bydel, har Gribskov Kommune udbudt salg af et større areal i forlængelse af den nye bydel Møllebakken. På den baggrund har Kullegaard sammen med den lokale ejendomsudvikler MS Development vundet muligheden for at opføre omkring 45 private boliger. Nybyggeriet sker i tæt samarbejde med entreprenør B. Nygaard Sørensen, der ligesom Kullegaard også deltager i første etape af projektet. Virksomhederne bygger således videre på deres viden og erfaring, og for Kullegaard er det gældende inden for både arkitekt- og landskabsrådgivning.

Varierende byrum med klar tilknytning til det eksisterende
I udvidelsen af den nye bydel arbejdes der videre med de visioner, der er skabt i første etape. Det betyder bl.a., at den nye bebyggelse består af varierende boligtyper med rækkehuse og opgangshuse i forskellige etager. I de enkelte boliger prioriteres gode dagslysforhold, fleksibel rumindretning og grønne opholdsarealer, der fremstår urbane. Derudover vil der i anden etape være mindre variationer fra første etape, da nogle af boligerne fx får tilknyttet en tagterrasse, mens andre har private havestykker.

Mellem boligerne vil et fælles grønt areal animere til fællesskab blandt beboerne og gæsterne i området. Landskabet bliver forbundet med grønne kiler af opstammede fyrtræer, som giver området karakter og identitet.

Gå til pressemeddelelse >
Gå til projekt >
Gå til nyheden om Møllebakken etape 1 >