Ændring i partnerskabet

Efter eget ønske stopper partner Lars Hørlyck i Kullegaard A/S. Lars ønsker at prøve kræfter som entreprenør. Han har derfor indgået en aftale med det resterende partnerskab om, at samarbejdet ophører medio februar 2019.

Gennem de sidste 22 år har Lars Hørlyck fungeret som ledende figur i Kullegaard A/S. I de første 8 år som medarbejder og derefter som partner i virksomheden. Han har gennem årene spillet en betydningsfuld rolle for virksomheden internt såvel som eksternt, hvor han bl.a. har varetaget en lang række projekter for større medicinal- og produktionsvirksomheder – en indsats der har haft stor betydning for den positive udvikling, som Kullegaard har gennemlevet i seneste mange år.

Ejerkredsen i Kullegaard består fremover af Thomas Kullegaard, Ulrik Mortensen, Finn Sandberg Atkinson og Kasper Tranekær Kullegaard. Den organisatoriske ændring får på nuværende tidspunkt ikke yderligere betydning for virksomheden.

Gå til pressemeddelelse >