88 ungdomsboliger udvikles og opføres i Valby

I den centrale del af Valby er et nyt ungdomsboligprojekt sat i gang, som består af 88 ungdomsboliger samt fællesarealer og byttecentral. Boligerne opføres for Retort ApS, og står klar til indflytning i september 2021.

De nye boliger skal være med til at skabe diversitet i området og samtidig afhjælpe den boligmangel, som særligt unge og studerende oplever i hovedstadsområdet. Vi udvikler projektet sammen med bygherre STB Byg og Henry Jensen, hvor vi varetager totalrådgivningen og Kullegaard Landskab er medrådgivere på projektet. Det er vores erfaring, at når vi varetager arkitektrådgivningen inden for både byggeri og landskab, opnår vi en synergi gennem en tæt dialog, der betyder, at projektet optimeres til fordel for alle parter.

Erfaring fra lignende projekter
Fokus i udviklingen af boligerne er, de bliver ungdomsvenlige. Det betyder bl.a., at der er varierende boligstørrelser med økonomiske materialevalg, som sørger for, at unge og studerende har råd til at bosætte sig i de færdige lejligheder stadig med, at de tilgodeser de enkeltes behov. Der opføres et- og toværelses boliger med eget køkken og bad, som varierer mellem 25 m² og 47 m2 og flere af boligerne er handicapvenlige.

”Vi ser frem til at bruge vores erfaring fra andre lignende projekter, som f.eks. Poppelstykket også omfatter opførelse af ungdomsboliger i Valby. Et centralt element, når man udvikler sådanne typer af projekter, er bl.a. et tæt samarbejde med entreprenøren ift. materialevalg, så vi sikrer det arkitektoniske udtryk og holdbare løsninger samtidig med, at vi holder den økonomiske ramme, så boligerne ikke ender med en dyr husleje” fortæller projektleder Jacob Hansen fra Kullegaard.

Alle boligerne har egen altan eller terrasse, og mellem bygningerne skabes grønne fællesområder og en byttecentral, som inviterer til fællesskab mellem beboerne. Landskabet udføres, så der skabes grønne og frodige mødesteder for beboerne. De to fælles gårdrum danner rammen om det sociale liv i bebyggelsen, her findes fælles opholdspladser og bede med høje græsser, stauder og træer som giver forskelligartede oplevelser hen over året. Private terrasser langs boligerne skaber en livlig kantzone, hvor man kan snakke med naboen.

Sammenkobling til nærområdet
Der arbejdes med at koble den nye bebyggelse sammen med det eksisterende byrum på Retortvej. Det betyder bl.a., at bygningerne bliver opført i opgangshuse med forskellige etager. Derudover bliver de nye ungdomsboliger tilpasset de eksisterende bygninger i nærområdet. Det gøres ved, at bygningerne placeres efter samme princip som andre bygninger i området, og samtidig vil facaderne bygges op, så de skaber en overgang til de nærliggende boliger.

Læs mere om projektet Retortvej her >
Læs mere om projektet Poppelstykket >