100 dage uden arbejdsulykker

Håndværkerne på byggepladsen Holbæk HavneBy er gode til at passe på sig selv og hinanden. Det har vi været med til at fejre sammen med pladsens entreprenører LM BYG A/S og Multi-Tech A/S i dag, hvor der er blevet serveret kage og kaffe til pladsens folk. Anledningen er de første 100 dage uden arbejdsulykker siden byggeriets opstart.

Vi er totalrådgiver på projektet, og varetager også byggeledelsen og sikkerhedskoordineringen. I samarbejde med bygherre og entreprenører har vi derfor et skarpt øje på sikkerhed og arbejdsmiljø, hvor vi i fællesskab har et mål om at have en tryg og sikker arbejdsplads uden ulykker, hvilket er lykkes indtil nu.

”Det er en fornøjelse at være sikkerhedskoordinator på Holbæk HavneBy. På LM BYG’s byggeplads er sikkerhedssko og hjelme en naturlig del af hverdagen. Det er tydeligt at se og mærke, at alle er enige om vigtigheden af et højt sikkerhedsniveau. Det gode samspil og hensyn mellem alle parter er bestemt medvirkende til, at vi i dag har nået 100 dage uden arbejdsulykker” fortæller sikkerhedskoordinator Anne Knokgård Madsen fra Kullegaard.

Tæt dialog med håndværkerne og tilstedeværelse af vores sikkerhedskoordinatorer er blot nogle af elementer, som er med til at opretholde sikkerhedsforanstaltningerne på byggepladsen. Det sker bl.a. via afholdelse af sikkerhedsmøder hver 14. dag og ugentlig rundering på pladsen.

Fælles fundament for godt samarbejde
En sikker byggeplads handler bl.a. om et godt og velfungerende samarbejde mellem projektets parter. Vi valgte derfor at afholde et kickoffmøde i forbindelse med opstart af den egentlige opførelse af byggeriet, hvor entreprenører og rådgivere deltog. På mødet blev sikkerhed, kommunikation og andre væsentlige parametre drøftet, så vi i fællesskab fik en forventningsafstemning om, hvad det gode samarbejde er.

Resultatet af mødet er en hensigtserklæring med fælles mål og spilleregler, som er underskrevet af alle parter. Erklæringen hænger i skurvognene og minder dagligt alle pladsens folk om, hvordan vi sammen skaber en god arbejdsplads og et godt samarbejde.

Læs mere om byggeriet:
Gå til projekt >>